Usnadněte si hledání zadáním kódu vašeho náhradního dílu do políčka Vyhledat.

RC_2023

KAVAN Epoxy 30min 25g dávkovač

 • KAVAN Epoxy 30min 25g dávkovač

KAVAN Epoxy 30min 25g dávkovač

Výrobce:KAVAN
Kód výrobku:KAV56.9965.DE
 • 142,00Kč
 • Cena bez DPH: 117,36Kč

KAV56.9965.DE

Špičkové 30min čiré dvousložkové epoxidové lepidlo. Balení: dvojitý dávkovač (injekční stříkačka) 25 ml (P+T).

Čiré, rychle se vytvrzující dvousložkové epoxidové lepidlo s vysokou pevností odolné vůči palivům, rozpouštědlům a vibracím; po úplném vytvrzení snadno brousitelné. Stárnutím nekřehne. Lepí dřevo, skelný laminát, uhlíkové kompozity, hliník, měď, ocel, mosaz, beton, sklo, tvrdé plasty, pěnový polystyren atd.

Vlastnosti

 • Poměr míchání složek: 1:1 (objemově i hmotnostně)
 • Počáteční barva: čirá
 • Konečná barva: čirá
 • Viskozita (po smíchání): 15000–2000 mPa.s
 • Pracovní čas (do zgelovatění): cca 15 min (20 °C až 25 °C)
 • Se slepenými díly možno manipulovat: po 25–35 min
 • Poloviční pevnost: po 25–35 min
 • Plná pevnost: po 4–6 h
 • Plné vytvrzení: 24 h
 • Pevnost ve smyku: 18–24 N/mm²
 • Teplotní odolnost lepeného spoje: -40 °C až +120 °C

Odstranění nadbytku nevytvrzeného lepidla: hadřík nebo papírový ubrousek navlhčený denaturovaným lihem.

Ředění lepidla: ředidlo pro epoxidové laky S6300 (použití ředidel prodlužuje dobu vytvrzování a snižuje konečnou pevnost spoje – pokud potřebujete „řidší“ epoxid, použijte laminovací nebo finišovací epoxid s nižší viskozitou).

Použití jako tmel, vhodná plnidla: mikrobalony, mastek, dětský zásyp, křemelina, jemné balsové nebo lipové piliny, sekaná skelná vlákna. Pozor – přídavek plnidla může zkrátit pracovní čas až o 25 % a (dle použitého typu a množství plniva) může snížit pevnost spoje.

Vhodné pro lepení: měkkého i tvrdého dřeva, dřevotřísky, překližky, kovů, pěnového polystyrenu, keramiky, porcelánu, skelných a uhlíkových laminátů, skelných a uhlíkových tkanin a vláken.

Nevhodné pro lepení: měkkých a pružných plastů (vč. EPP a EPO), polyetylénu, teflonu.

Skladování: v pevně uzavřeném obalu, v chladnu, suchu a temnu (při teplotě 13 °C až 25 °C). Nevystavujte teplotám pod 10°C. Dbejte, abyste nezaměnili uzávěry pryskyřice a tužidla – i malé množství tužidla může znehodnotit velké množství pryskyřice.

Životnost: Při dodržení podmínek správného skladování zaručujeme trvanlivost po dobu 1 roku při zachování výše uvedených vlastností produktu. Praktické zkušenosti ukazují, že epoxidové pryskyřice na bázi bisfenolu A a epichlorhydrinu si při správném skladování svoje vynikající vlastnosti udržují po mnoho let (viz také Pozn. 2) – pokud si pořídíte balení lepidla přiměřené vaší spotřebě, nemusíte jeho životnost prakticky vůbec „řešit“.

Pozn. 1: vytvrzování lepidla závisí především na okolní teplotě; pokud mícháte větší množství epoxidu najednou (typicky více než 20-30 g) může k jeho vytvrzení dojít daleko rychleji – pro udržení delšího pracovního času je třeba lepidlo chladit např. ve vodní lázni. To je dáno tím, že se při reakci pryskyřice a tužidla uvolňuje teplo a zároveň platí, že při vyšší teplotě se pryskyřice vytvrzuje rychleji. A jelikož při zvětšení objemu roste hmotnost pryskyřice (a tím pádem množství vznikajícího tepla) rychleji než velikost vnějšího povrchu, z něhož se teplo odvádí do okolí, větší množství pryskyřice se rychleji zahřívá a vytvrzuje. Nevěříte? Věřte. Krychle o straně 1 cm má objem 1 cm³ a povrch 6 cm² – poměr 6:1, zatímco krychle o straně 2 cm má objem 8 cm³ a povrch 24 cm² – poměr jen 3:1.

Pozn. 2: původně čiré a celkem dobře tekuté epoxidové pryskyřice na bázi bisfenolu A a epichlorhydrinu mohou někdy zhoustnout („zcukrovatět“ podobně jako včelí med) a ztratit průhlednost – to je v důsledku vystavení nízkým teplotám, vlhkosti nebo časem. Opatrným zahřátím v horké vodě (60–70 °C) po dobu několika minut, až se pryskyřice stane v celém objemu opět čirou, získáte opět pryskyřici „jako novou“, s původními vlastnostmi.

Produkt obsahuje látky klasifikované jako nebezpečné ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008.

Kompletní nabídku ložisek najdete ZDE na stránkách www.loziska-rc.com